Om Kalla Fakta – de osynliga barnen, de så kallade hemmasittarna

Idag tar TV4 Kalla Fakta upp problemet med elever som inte förmår gå till skolan. Programmet kallar dem hemmasittare, ett ord vi inte gillar, försöker undvika, men som uppenbarligen har bitit sig fast. Vi föredrar problematisk skolfrånvaro. Detta är ett ämne som engagerat Prestationsprinsen sen starten 2010. Vi har verkligen kämpat för att få upp det i debatten och sen 2015 har det successivt börjat pratas mer och mer om detta problem. Men nu om programmet som Kalla Fakta beskriver så här:

De är många fler än man hittills trott – barnen som inte går till skolan. Kalla fakta kartlägger de så kallade hemmasittarna i unika siffror, pratar med barnen, och upptäcker hur skolorna brister i att ge dessa elever det rätta stödet.

Många elever har en stor skolfrånvaro

De går hårt ut i början. Det hör kanske till granskande statistik. De säger att…

…det finns ingen myndighet som ens tagit reda på hur
många de är.

Vi skulle nog säga att både Skolverket och Skolinspektionen har försökt, men inte lyckats. Dels på grund av att det bara fokuserat på ogiltig frånvaro, dels på grund av mindre lyckade mätvärden enligt oss. Kalla Fakta kommer fram till att det finns 5 500 elever som inte alls går i skolan. De har med 500 skolor i sin undersökning om vi uppfattat rätt.

När vi, som första organisation någonsin i Sverige, bestämde oss för att försöka få fram siffror som innefattade både ogiltig och giltig skolfrånvaro, så bestämde vi oss för att det egentligen är ointressant hur många som är totalt hemma från skolan. För problemen börjar långt, långt tidigare.  Läs gärna mer om vår rapport Skolans tomma stolar.

Som de flesta av er läsare vet, undersökte vi totala frånvaron i mellanstadiet och åk 7 till åk 9. Kantar Sifo anlitades för själva undersökningen och den indikerar att det finns
ca 70 000 elever med en problematisk skolfrånvaro (> 10 %) och av dem knappt 20 000 med över 20 % frånvaro. Redan där är frånvaron ohållbar och får konsekvenser för kunskapsinhämtning och den sociala samvaron.

Bra beskrivning av omfattande skolfrånvaro på individnivå

Programmet beskriver elevernas och föräldrarnas situation på ett bra sätt. Vi känner igen det från våra föräldrakontakter. All den skuld, skam, förtvivlan, maktlöshet och inte minst den kamp som de måste orka. Deras förvåning över att skolan inte kan, förmår och har kunskap och resurser att tillgodose de relativt modesta behov deras barn har: Tillitsfulla relationer och kunskap om pedagogik som kompenserar då de kognitiva funktionerna brister på grund av diagnoser eller stress.

Missar bitvis de strukturella problemen

Vår erfarenhet är att det inte bara är många barn och unga som drabbas, det är också en stor variation i orsakerna till deras frånvaro och de drabbade är av olika socioekonomisk bakgrund. Långt ifrån alla har en autismdiagnos eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket man kan tro efter programmet.  Det är mycket som kan förorsaka att de kognitiva funktionerna brister t.ex. otillgänglig undervisning, dålig fysisk miljö, stress och frånvaro p.g.a. mobbing, stökig skolmiljö, våld och missbruk i hemmet, egen eller andras psykiska ohälsa, hot om utvisning, otydliga krav från lärare för att bara nämna något. Och det är naturliga reaktioner på en icke-fungerande skola, en lärmiljö som är sunt att blir stressad av många gånger. Men det ropas snabbt på diagnoser. De finns, ska respekteras och mötas på rätt sätt, det kämpar Prestationsprinsen hårt för. Men det är inte alltid svaret, och absolut ingen lösning.

Programmet kommer inte längre än till de individuella lösningarna. Det lyfter Gillbergs kloka resonemang, att individen måste få de anpassningar som den behöver, men lösningarna ska inte vara individuella. Skolan ska veta vad som behövs för att bemöta elevens behov. Man tar också upp Ingvar Nilssons viktiga forskning om utanförskapets pris. Trots det kommer programmet aldrig riktigt tydligt till slutsatsen att det är ett systemfel att det kan gå så långt som till total frånvaron i månader eller år. Att skolmyndigheterna, kommuner och skolor inte har  ett ar proaktivt och personoberoende arbetssätt som fångar eleverna i tid och sätter in relevanta åtgärder. Att det inte finns några nationella riktlinjer eller stöd. Men den frågan driver Prestationsprinsen vidare och försöker lyfta och lösa med blogg, opinionsbildning, utbildningar med mera.

Vi är glada att Kalla Fakta krokar arm med oss och många andra för att uppmärksamma problemet med omfattande skolfrånvaro och inte minst ifrågasätta varför det inte finns nationell statistik. En av våra käpphästar. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Välkomna på våra utbildningar, konferenser
och workshoppar våren 2019

Minskade kostnader och få fler nå målen genom kontroll på frånvaron

En heldag om vinsterna av att ta kontroll över skolfrånvaron den 5 april och en workshop 4 april för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer, skolledare. I samarbete med regeringens tidigare utredare Malin Gren Landell. Mer info och anmälan.

Hur satsning på skolkultur minskar kostnader och personalomsättning

En seminarieserie för skolledare om
ekonomisk styrning, värdegrund
och ledarskap i skolan
 i samarbete med
Malin Valsö och Elevhälsokonsulterna.
Mer info inom kort.

 

Kursdagar om problematisk frånvaro och ”hemmasittande” 

27 mars – Identifiering och kartläggning Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro. Vi talar risk och skyddsfaktorer, hur vi kartlägger för att hitta relevanta insatser.

28 mars – Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning  Vad krävs för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande. Bra uppföljning ger oss underlag för att ta välgrundade beslut om pågående insats.  Läs mer om dagarna för yrkesverksamma som möter barn och unga med omfattande frånvaro.

Föräldrakvällar i Stockholm

23 januari – Hjälp skolan funkar inte för mitt barn! För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?

19 mars – Barn och unga som tänker och gör annorlunda. Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger tips och tankar utifrån konkreta situationer som t.ex. bråkiga mornar, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Läs mer om föräldrakvällarna.

3 KOMMENTARER

3 svar till “Om Kalla Fakta – de osynliga barnen, de så kallade hemmasittarna”

 1. Daisy Hedman skriver:

  I första hand måste man titta på barn och ungdoms psyk. Ingen elev får hjälp utan diagnos. Mitt barnbarn väntade i ca 1,5 år på utredning. Fick sen komma på en 2 dagars utredning i Stockholm. Den visade att hon led av add och svår ångestproblematik. Svaren skickades till BUP i västerås . Därifrån har kontakt tagits men bara att hon nu står i ny kö. Hur länge.?……

 2. Petra kakoulakis skriver:

  Jag brast i gråt 5 min in i programmet.. jag har själv en son som idag är 13 år med adhd o autismspektrumdiagnos som fallit mellan stolarna under hela sitt liv o tvingas leva med ständiga misslyckanden o 3 skolbyten o nu är han hemmasittare sedan en månad tillbaka o inget lär förändras då det i vårat fall handlat om att soc tjänsten vägrat betala behandlingsdelen för vår son i skola nr 2 vilket gjorde att han tvingades sluta på sin skola o började sedan i en sk resurs skola där man hävdar att man inte har kompetensen o därav vill skicka tillbaka honom till skola m behandling men soc säger nej så skolan skickar otaliga orosanmäln som alla resulterar i samma sak det är INTE hemmet som brister det är i skolan .. vår son vill inget hellre än att gå till skolan som de övriga barnen då skolan är väldigt viktig även för hans sociala utveckling då han sällan går utanför dörren hemma men skolan vidtar åtgärder som sk anpassad skolgång utan en tanke på vår sons välmående en av vår sons mentorer sa till oss att då skolan inte kan tvinga oss att byta skola så kan de istället göra det väldigt krångligt o ohållbart genom att lägga undervisning på eftermiddagar o kvällar o dyl så att ni väljer att själva byta… och det är vad man gjort man har gett oss ett schema där han skall vara i skolan mellan 13:45-15:15 varje dag då måste han klara att gå upp själv klä på sig själv fixa lunch själv hålla koll på när skoltaxi kommer för att sedan åka 30 min till en helt tom skola utan några andra elever i en o en halv tim o sedan åka hem… hans morot att gå är o har alltid varit att träffa sina skolkompisar.. så han vägrar.. o sitter nu hemma själv o går inte utanför dörren .. vi föräldrar försöker rodda m att jobba ta ut sem dagar ta hjälp av släkt för att det inte ska bli så ensamt o deprimerande för honom..men det är svårtallt medans alla möten m skolan soc tjänsten bup lss fortsätter o inget förändras.. detta är en skam för välfärdssverige

 3. Pernilla Andersson skriver:

  Vilket bra program ni sände igår .
  Vi känner igen oss totalt då vi har 2 flickor som har och har haft det jobbigt med skolan och de gör inget åt situationen?
  Jag vill gärna berätta om mina personliga erfarenheter om hur vår skolsituation har varit.
  Den är fruktansvärd och skolan skyller på BUP och viseversa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *