Regeringsförklaringen tar upp elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behovet av ökad kunskap i lärarkåren!

15 sept riksdagen

Från www.regeringen.se

Regeringsförklaringen innehöll satsning på specialpedagogisk kompetensutveckling och ordet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fanns med. Underbart. Dessutom så gillar jag ordvalet i sammanhanget!

Som så många andra påpekat före mig innehöll regeringsförklaringen dessa viktiga ord:

”Ett skolutvecklingsprogram där lärare ges
grundläggande specialpedagogiska verktyg tas fram. Det har stor betydelse inte minst för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.”

Förut har regeringen ofta talat om satsningen på elevhälsan som viktig för HBTQ, tjejer och elever med funktionsnedsättningar. Jag har enträget försökt säga att även många elever utanför dessa grupper och utan funktionsnedsättning behöver en stark elevhälsa. Jag hävdar att det skulle t.o.m. kunna minska behovet av diagnoser och hjälpa våra pojkar och många andra som inte lyckas i dagens skola.

Jag lägger märke till att denna satsning på specialpedagogiskt lyft nämns att det är viktigt ”inte minst för barn med neuropsykiatriska funktionsuppsättningar”. Jag hoppas att det är ett medvetet ordval. Det skulle innebära att man förstår att det är viktigt för dem, vilket vi kämpat länge för (!) men också att det har betydelse för så många andra elever som tänker känner och gör annorlunda: oroliga, stressade, geeks, högsensitiva, hemmasittare, högbegåvade osv helt utan diagnos!

Sen undrar ju jag vad som är specialpedagogik och vad som är pedagogik och sunt förnuft och respektfullt bemötande… Bra att det ska satsas på lärarutbildningen också, till och med studenterna där ser ju att mycket fattas och fungerar mindre bra.

Tack alla fantastiska som kämpar för våra älskade ungars skull, ja, för alla skull!

2 KOMMENTARER

2 svar till “Regeringsförklaringen tar upp elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behovet av ökad kunskap i lärarkåren!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *