Skolverket får koll på skolfrånvaron

Skolverket får koll på skolfrånvaron? Så sakteliga i alla fall! De samlar i år in in statistik över skolfrånvaron. Samtidigt fångar de lite ”om hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. På ett bra mycket bättre sätt än skett tidigare!

Två elever som talar i klassrum

Vi blev stolta. På en konferens vi var på, digital förstås, visade en av talarna en tidslinje över arbetet med skolfrånvaro i Sverige under senaste 10-15 åren. Hon lyfte oss, Prestationsprinsen, och Magelungen som de aktörer som drivit frågan till att den idag är på skolmyndigheternas bord. Det värmde. Hon poängterade också att det var skam att en sådan viktig fråga skulle bäras av privata och ideella krafter. Inte säker på om hon sa skam…

Prestationsprinsen, pionjär inom skolfrånvaro

Vi ser att vi inspirerat många. Vi ser att medvetenheten och hur man väljer att arbeta ligger i linje med allt vi talat om och predikat för. Det gör oss glada och stolta. Ibland har vi varit inblandade, ibland vet vi att vi inspirerat, ibland inser vi att vi att vi spridit kunskap och insikter.

Skolverket får koll på skolfrånvaron

Nu är det ca 10 år sedan Skolverket gjorde en kvantitativ undersökning av skolfrånvaron. Och ca 5 år sedan Skolinspektionen (SI) gjorde en uppföljning. Att den från 2010 hade stora brister är ursäktat, men att SI gjorde om samma 2016 är oförsvarligt. Ursäkta hårt ord, men vi talar om barn och ungas rätt till utbildning. Man motiverade med att de skulle gå att jämföra. Som man frågar får man svar….

Skolans tomma stolar – vår rapport

Det är också fem år sedan vi tog fram vår rapport Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan. Den blev minst sagt medialt uppmärksammad och har blivit citerad i såväl regeringens utredning om skolfrånvaro som i forskning.

Prestationsprinsen var först med att undersöka total frånvaro (inte bara ogiltig). Först att undersöka kommunernas koll och insikt (inte bara skolornas). Först med att undersöka på relevanta nivåer (där forskningen visar att påverkan blir allvarlig) osv. Författare är Aggie Öhman och hon gjorde ett gediget, till absolut största del ideellt arbete, för att analysera, koppla till forskning, komplettera med djupintervjuer och dra intressanta och viktiga slutsatser. Vi, Prestationsprinsen & vänner fick stöd i att ta fram rapporten av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Jämförbarhet med Skolans tomma stolar

Vi ser med glädje vilka frågor och vem Skolverket frågar i den undersökning som pågår just nu. De ställs till skolhuvudmännen, inte till skolorna som tidigare, och man undersöker all frånvaro, inte bara ogiltig, man har, som vi hade, en hel termin som underlag i stället för en månad i sina tidigare undersökningar. Man undersöker också på mer relevanta nivåer. Den liknar mer vår undersökning än myndigheternas tidigare. Kanske har vi inspirerat även här, eller så är det slump, eller så är det att Skolverket komma ikapp i kompetens på området.

Vi kommer i ett annat inlägg titta nogare på om, hur och i vilken utsträckning, det går att jämföra Skolverkets nya undersökning med vår rapport. Kan vi se utvecklingen hos huvudmän och skolor?

Den viktiga skolpliktsbevakningen

Skolverket har inte riktigt fått med alla relevanta frågor om skolpliktsbevakning. Vi saknar kommunernas ansvar för att alla barn som bor i kommunen får sin rätt till utbildning. Detta ansvar är aktivt. Fall som det i Ystad ska inte kunna ske (barn inlåsta i hemmet i flera år). Tyvärr frågar Skolverket bara om det finns skriftliga riktlinjer för att informera elevens hemkommun om att det startat en frånvaroutredning eller om elev slutat. Inget om kommunens aktiva ansvar att säkerställa att skolplikten fullföljs, eller som vi hellre uttrycker det: säkerställa alla barns rätt till utbildning. Där ställde vi frågor som inte alls finns med i Skolverkets undersökning.

Skolverket får koll på skolfrånvaron

Skolverket får koll på skolfrånvaron. Det är många steg framåt med denna undersökning. Den är så mycket bättre än de tidigare. Sen är det ju synd att när man nu gör det så sällan, att göra det mitt i en pandemi. Vad kommer resultaten av omfattningen av frånvaro egentligen att säga? Så, det finns en hel del kvar i arbetet innan Skolverket och vi i Sverige får koll på skolfrånvaron, för våra älskade ungars skull, ja för allas skull.

2 KOMMENTARER

2 svar till “Skolverket får koll på skolfrånvaron”

  1. Marie Söderblom skriver:

    Så glad och tacksam att läsa detta och att hitta Prestationsprinsen. När min dotter inte klarade stå ut i skolan längre och blev hemmasittare hela 9an kände jag mig så ensam. Jag blev uttalad som problemet. Vi behöver stötta varandra i denna svåra process och stötta myndigheterna att komma ikapp och förstå problematiken på ett djupare plan. Tack för allt ni gör och all kunskap ni sprider! Jag kommer dra mitt strå till stacken och sprida det i mina nätverk.

    • Aggie skriver:

      Tack Maria, vad härligt att du kan hitta igenkänning och stöd i vårt arbete. Det är ju precis vad vi hoppas på och vill. Vi blir så glada när ni, som du, tar er tid och har kraft att ge oss sådan feedback. Tack också för att du vill sprida om oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *