Temadagen om problematisk frånvaro, en viktig dag!

Arrangörerna inledde och avslutade dagen. Aggie Öhman, Prestationsprinsen, Mamma Pernilla, Kurator Matthias Rowe, sommarkollo4.me.

I onsdags gick den 5:e Temadagen om problematisk frånvaro, Hemmasittardagen, av stapeln. Vi vill lyfta problematiken runt problematisk frånvaro och speciellt skolfrånvaro, hemmasittande elever och hur man kan främja närvaro i skolan. 160 fantastiska deltagare tog förväntansfulla plats i Skandias aula. Några smakprov från dagen:

Samling runt köksbordet

Många familjer får hembesök. Av flera verksamheter. Av flera representanter från dessa verksamheter. Ofta möter familjen dem runt köksbordet. Vi satte helt enkelt upp ett köksbord  på scenen och bjöd in två föräldrar och två ungdomar. En av de unga fick förhinder i sista stund. Lite typiskt för dagen kanske.

Pappa Patrik vid köksbordet med moderator och mamma Pernilla.

Om något ska bli gjort, måste man göra något. Lyssna på barnen. Våga prova! uppmanade Pappa Patrik. Vi har fått mycket hjälp av skolan, men den hjälpte sällan.

Pernilla och Mamma Åsa

Jag slår inte pannan i samma fläck på väggen, jag byter…(på temat man måste våga prova). Dessutom har jag dämpat min entusiasm över nya idéer, det upplevs som krav och förväntningar av barnet, berättar Mamma Åsa

Felicia bredvid mamma Åsa, som inte är hennes mamma, men en mamma.

Skolan och ni vuxna måste tala om varför ni vill att vi ska utredas och gå till BUP! BUP måste vara tydligare med hur och vad som ska göras och varför! Är jag sjuk? Kan jag gå dit och sen säga att jag inte vill? Tar Soc mig? Vad är en diagnos? Vad har man den till? Felicia berättar om frågorna som virvlade i huvudet för 10 år sen, men som hon inte kunde formulera eller våga fråga då.

Oj, vad det är viktigt att ha med unga, och vårdnadshavare, när vi talar om problem som berör dem.

Ungdomarna frågar ut regeringen om utbildningspolitiken och skolfrånvaro

Dildar och Felicia frågar ut statssekreterare Helene Öberg på Temadagen om problematisk frånvaro, Hemmasittardagen.

Ris och ros till statssekreterare Helene Öberg, Miljöpartiet de gröna.  Dildar och Felicia ställde frågor om regeringens utbildningspolitik och propositionen som ligger med förslag som berör skolfrånvaro.

De uppskattade t.ex. att frånvaro måste utredas och att både giltig och ogiltig frånvaro ska följas upp. Men Dildar påpekade att med luddiga formuleringar som ”vid behov” ”upprepad” ”långvarig” måste lagen följas upp med regler, riktlinjer och stöd till skolor och kommuner.

Vilket skolor och kommuner efterfrågar la Felicia till. Det framgår av Prestationsprinsens rapport Skolans tomma stolar fortsatte hon (Bra referens tycker vi). Inte jättetydligt svar från Helene Ö, men det blir nästa steg som regeringen inte kommit till än.
Heja våra kloka unga vuxna som vet vad de talar om!

Ta med en från skolan som gjorde skillnad för din skolnärvaro!

Moderator Matthias, Emma och Mona Liljedahl, specialpedagog specialiserad på särskilt begåvade elever.

Jag är så förbannat intresserad av mina elever. Det är inte vad jag gör utan hur man tänker. När det tänds hopp hos en elev tänds det hos mig!!! berättar Mona.

Mona var en trygghet, men framförallt hade hon ett eget rum! Jag ville inte vara med alla andra… jag ville plugga men inte gå i klassen, konstaterar Emma.

Mentor Daniel som Dildar tog med sig till samtalet.

Daniel är en bra lärare tydlig och trevlig. Stannar efteråt och vill tala om uppgifter eller vad som helst. Som en till klasskamrat lite grann, tillbringade gärna sina raster med oss!  så beskriver Dildar varför Daniel blev en trygghet.

Dildar visste att Daniel brydde sig, även när han blev lite arg eller Dildar tyckte att han krävde lite väl mycket. De hade en tillitsfull relation.

Tidiga insatser för att främja närvaro

Anastasia Exner, kommunikatör, Marie Nilsson projektledare  och Britt-Marie Freij projektledare

”ALLA skolor och rektorer och projektet blev förvånade hur många som hade omfattande frånvaro. Över 200 med mer än 15% på bara deras sex projektskolor!!! Större fokus på frånvaro är lärdomen.”

”Funkar inte med uttryck som ”vid oro” eller ”vid behov”. Många blir inte oroade! Sätt fasta uppföljningsnivåer! Fixa fungerande närvarosystem och se till att lärare kvitterar.”

”Frånvaro borde alltid vara med på agendan! Även då möten initieras av andra skäl t.ex. problembeteende. Viktigt. ”

Hur man kan arbeta mer strukturerat med frånvaron?

Aggie Öhman från Prestationsprinsen i full fart då hon drar igång sin föreläsning.

Vi arbetar med en enkel, klassisk process. Men det enkla är det svåra! Så det gäller att fylla stegen med rätt saker, att göra rätt. Det ska jag berätta om idag, startade Aggie.

Det är ofta som skolor hoppar rakt på åtgärder och det då elever redan har en omfattande frånvaro. Då borde både steget identifiering och kartläggning vara gjorda och ligga till grund för insatserna, men det är de sällan…. påstår Aggie.

Bästa sättet att tidigt identifiera utan att det blir personberoende är att ha fungerande närvarosystem, se till att det går och att det faktiskt kvitteras närvaro, tycker Aggie.

Skandias stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet har tidigare stöttat både Prestationsprinsen & vänner och Sommarkollo4.me, denna dag lät de oss låna Skandias fantastiskt fina hörsal. Stort tack för det! Christina Kicki Wahlström från stiftelsen var på plats och berättade om arbetet de gör för ökad social hållbarhet för barn och unga.

Tack för idag, för i år och för Hemmasittardagen

Tack alla som deltog på scen och som deltagare. Det var sista gången vi gjorde dagen på detta sätt och i den här konstellationen av arrangörer. Prestationsprinsen kommer att fortsätta ge föreläsningar, utbildningar, konferenser och vara ute på skolor och i kommuner för att hjälpa dem med ungas psykiska (o)hälsa, att främja närvaro och minska frånvaron. Bara att höra av sig på info @ prestationsprinsen.se
För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *