Successful Vertical Collaboration on National School Attendance

Successful Vertical Collaboration on National School Attendance. Vad menas med det? Jo, vi på Prestationsprinsen med Aggie i spetsen är för nationell statistik över skolfrånvaron. Kommer ni ihåg det? 🙂 Därför har vi genom hennes engagemang och arbete inom INSA (International Network for School Attendance) tagit initiativ och till ett rundabordssamtal. Det kommer att äga rum vid deras internationella digitala konferens den 13-14 oktober. Anmäl er till konferensen. Några av de främsta forskarna och ”praktikerna” i världen medverkar.

Vertikal samverkan om skolnärvaro

Vår Aggie har krokat arm med Malin Gren Landell och de leder tillsammans ett samtal om ”Successful Vertical Collaboration on National SA (school attendance) data”. Aggie talar mycket om vertikal samverkan (vet inte om hon uppfunnit begreppet, eller om det redan fanns, men det är bra tycker vi). Samverkan på samma nivå, horisontellt, ofta operativ, är bra och nödvändig. Men hur får vi det att fungera bra och skapa rätt förutsättningar vertikalt? Till exempel direktiv och information/data till och från stat, kommun (nämnd, förvaltningschefer, centrala funktioner) och skolorna?
Och som en följd av det: Hur kan beslutsfattare, styrelser, nämnder ta in information och ge direktiv till chefer på ett bra sätt. Och vidare hur ska chefer samverka med operativ personal för bästa resultat?

Målet med samtalet


Rundabordssamtalets mål är: ”The discussion aims to distinguish successful school attendance (SA) data driven collaboration between national and local politicians – school authorities – local authorities – municipalities – school districts – schools. We hope to find what has proven successful in different countries. Success could be e.g. reduced school absenteeism, increased early detection, more relevant interventions etc. by using SA data in a smart manner.”

Så hoppas vi att Aggie och Malin får med sig bra tankar och underlag att bidra med i den svenska debatten! För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.


Läs mer om vad vi gör i seminarium om behovet av nationell statistik över skolfrånvaron och under I media.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *