Ett bra samtal? Om en EVK, elevvårdskonferens

Det var en gång en elevvårdskonferens – igen… Drottningen suckar inombords. Åter sitter de där med rektor, specialpedagog och mentor. Inte skolläkaren, hon är inte insatt och har inte tid. Någon skolpsykolog eller kurator finns inte. I dag är ingen från BUP med. De tycker skolan borde förstått Prestationsprinsens behov vid

Läs mer

Livskunskap ger Prestationsprinsen problem

Drottningen hör något från Prestationsprinsens sovrum. Men – han gråter. Hon skyndar in, stryker hans hår, frågar vad som hänt.
Först säger han inget. Sen att han drömt, tror han. Han berättar om lektionen i livskunskap de haft. Det handlade om en butiksägare som råkade ut för ett brutalt rån,

Läs mer

Flickor och pojkars psykisk hälsa och ohälsa i skolan

Det här blir lite tungt. Men häromdagen (3/11) publicerade DEJA (delegationen för jämställdhet i skolan) på uppdrag av utbildningsdepartementet två forskningsrapporter om psykisk hälsa, och ohälsa, och skolan. Det syns inte mycket om detta viktiga arbete i media, detta är bara två rapporter i raden av redan framtagna och kommande.

Läs mer

Apropå tvångsvård av unga med funktionshinder – naturligt att de blir arga!

Drottningen, Prestationsprinsens mamma sjunker i hop på köksgolvet och gråter. Stora tårar rinner nerför kinderna. Ibland måste bara förtvivlan få komma fram.
Drottningen arbetade hemma denna förmiddag, en härlig, kall vårvinterdag. Plötsligt kommer Prestationsprinsen hem. Utan skor! Helt förtvivlad, gråtande, förbannad, frusen och värst av allt helt okontaktbar. Han sätter sig framför

Läs mer

Funktionshindrade unga tvångsvårdas

I dag i SR:s program Kaliber tar man upp en rad fall där funktionshindrade unga tvångsvårdas, trots ny rättspraxis. Unga med neuropsykiatriska funktionshinder ska inte tvångsvårdas om deras beteende beror på diagnosen. Och utagerande är ett typiskt beteende för en trängd, missförstådd och ledsen prestationsprins med t.ex. ADHD.
Tvångsvård pga. funktionshinder! Nu

Läs mer