Kommer Sverige att få koll på skolfrånvaron?

Kommer Sverige att få koll på skolfrånvaron? Kanske för nu är mycket på gång. Vi kom med en rapport för fem år sedan (2016), Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolors arbete med frågan. Den fick och får en hel del uppmärksamhet. Då tog t.ex. TT, SVT Rapport och Sveriges Radio P1 upp den som nyhet (Prestationsprinsen i meda).

Det har hänt mycket sen dess. Då arbetade ca 50 % av Sveriges kommuner aktivt med sin skolfrånvaro. Det verkar ha blivit mycket bättre, upplever vi i vårt arbete med huvudmän och skolor ute i landet. Men vem vet – de som inte är på banan anlitar inte oss.

Skolfrånvaro, inte bara hemmasittare, måste in i debatten

Vi hade i flera år försökt få in skolfrånvaron i skoldebatten. Vi tyckte då och tycker nu, att om vi ska diskutera och framförallt förbättra skolresultaten, så är skolfrånvaro en av flera viktiga parametrar som ska med. Men få ville lyssna.

Vi tog saken i egna händer, 2016 fick vi stöd av Idéer för livet och gjorde den undersökning ingen annan gjort om skolfrånvaron. Vi anlitade TNS Sifo, numera Sifo Kantar*.

 • Hur stor är den? Hur ser den ut i olika åldrar? Framförallt hur ser den totala frånvaron ut!
  – 70 000 elever har en frånvaro över 10 %, varav 18 000 över 20 %.
  – Den ökar med ålder och är större på stora skolor.
 • Vi frågade också kommunerna om skolfrånvaro. De har ett stort och långtgående ansvar enligt skollagen, som huvudmän och hemkommuner.
  – Endast 50 % samlade in och analyserade närvarostatistik.
  – 83 % har system/rutiner som säkerställer att alla skolpliktiga barn i kommunen fullgör sin skolplikt. Var femte har det alltså inte.

Vi fick tack från många kommuner att de fått upp ögonen för den totala frånvaron. Missad undervisning är missad undervisning oavsett orsak! Skolmyndigheterna hade 5 år tidigare och skulle det året återigen undersöka ogiltig frånvaro. De delade också upp sin undersökning i total frånvaro och ströfrånvaro. Vilket ger helt fel signaler. Skolfrånvaro blir allvarlig och problematisk långt innan den är total. Läs mer om olika omfattning av skolfrånvaro och de undersökningar som gjorts.

Kommer Sverige att få koll på skolfrånvaron?

Kanske, för nu händer det en del som kan bli bra!

 • Skolverket har i år gjort en undersökning som mer liknar Skolans tomma stolar. Den kommer att redovisas efter sommaren Det är bra!
 • Oppositionen har drivit igenom att Skolverket ska utreda möjligheterna till regelbunden nationell statistik över elevers frånvaro. Det är bra! Idag gör alla kommuner och skolor på olika sätt och det finns ingen likvärdig och jämförbar data.

Det hävdas ibland att nationell statistik inte bidrar till att lösa problemen. Att alla elevfall, vi säger frånvarofall, är unika. Det är de på ett sätt, men ändå inte och inte hur vi kan arbeta systematiskt. Nationell statistik gör nytta för enskilda elever!

Prestationsprinsen vill bidra

Vi vill uppmärksamma, påverka och bidra till att detta blir så bra som möjligt. Det kan kanske komma att upplevas lite besvärlig för en del, men vi arbetar för alla Sveriges ungar, ingen annan. Det gör vi bl.a. tillsammans med Malin Gren Landell, tidigare regeringens utredare av skolfrånvaro. Det kommer att bli fler debattartiklar och vi ordnar ett seminarium i digitala Almedalen Nationell statistik över skolfrånvaron – en viktig parameter för att lösa problemen i svensk skola?

Kommer Sverige att få koll på skolfrånvaron? Vi hoppas det och ska kämpa för det, för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

* Kommunundersökningen är en totalundersökning och statistiskt säkerställd. Vi fick inte svar från tillräckligt många och olika kategoriers skolor för en statistiskt säkerställd totalundersökning. Men det är den största fallstudien som gjorts kring skolfrånvaro i Sverige med över 500 deltagande skolor.
Många undersökningar som gjorts kring skolfrånvaro är inte statistiskt säkerställda. De har inte ett slumpat urval, de redovisar inte bortfall, än mindre metod. Och en del har gjorts på ett väldigt litet urval.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *