Regelbunden nationell statistik över elevers skolfrånvaro nurå?

Dator med statistik skolfrånvaro skolnärvaro statistik

Regelbunden nationell statistik över elevers skolfrånvaro behövs! Ekot meddelade för ett tag sedan att i Skolverket regleringsbrev för 2021 har de fått ett uppdrag (vi längtat efter):

Statens skolverk ska utreda möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister och ta fram en genomförandeplan. Skolverket ska även redovisa vilka konsekvenser ett införande skulle kunna få och ska utreda möjligheten att kartlägga olika orsaker till frånvaro, till exempel hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 17 december 2021.

Detta har skett tack vare att oppositionen agerat i Utbildningsutskottet. Vi bad dem om detta redan 2018. Tack! Vi måste få politikerna att förstå att regeringens, Skolverkets och lärarfackens hittills negativa inställning inte gynnar någon! Vare sig lärarna, som de anser sig skydda mot administration, eller allra minst eleverna som går under radarn eller inte möts av rätt insatser.

Vår kamp under 10 år

När vi började tala skolfrånvaro för mer än 10 år sedan var det en icke-fråga i debatten. Vi, som en av de första, men förstås inte ensamma, har förändrat den synen genom att:

Regelbunden nationell statistik över elevers skolfrånvaro

Enigheten är stor om att svensk skola inte fungerar. Men meningarna om varför går brett isär. Det är tyvärr inte en vanlig ståndpunkt att närvaro är en framgångsfaktor. Men det är ju självklart att för det flesta elever underlättar om man deltar i undervisningen. Det säger såväl sunt förnuft som forskning.

Låt oss kroka arm och påverka debatten och våra politiker under tiden Skolverket utreder möjligheten till regelbunden nationell statistik över elevers skolfrånvaro. Kanske kan det bli nurå, för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

2 KOMMENTARER

2 svar till “Regelbunden nationell statistik över elevers skolfrånvaro nurå?”

  1. Marie Nilsson skriver:

    Jag hoppas också att det kommer att komma nationell statistik kring elevfrånvaro och inte bara kring betyg, meritvärden, behörighet till yrkesprogram, kostnader m.m. Kan undra vad det är som gör att det behöver ta så lång tid? Är det för att alla skolor inte har koll på frånvarostatistiken eller för att alla som jobbar i skolan fortfarande inte förstår konsekvenserna av missad undervisning?

    • Aggie skriver:

      Tack för din kommentar och för dina frågor Marie. Att det tar tid är helt enkelt att vår regering, Skolverket och lärarfacken är emot nationell statistik. De anser att det är onödig administration. Att ha det som huvudargument 2021 och kanske ännu värre att regeringen accepterar det som ett legitimt skäl är skrämmande. Rapportera närvaro ska redan ske vid varje lektion. Alltså är det inga nya arbetsuppgifter eller ny administration. I alla branscher skulle man ställa krav på sina systemleverantörer och på insamlande myndighet att allt fungerar helt digitalt! Och på din andra fråga, så ja, för många lärare och annan skolpersonal förstår inte konsekvenserna av missad undervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *