Problematisk skolfrånvaro, mer än hemmasittare

Problematisk skolfrånvaro, mer än hemmasittare. Sen ett tag tillbaka finns det en debatt om skolfrånvaro. Det är vi glada för – vi arbetat hårt för att få igång den. Men fler behöver sätta sig in i vad närvaroproblem och problematisk skolfrånvaro är. Man kan börja med att läsa detta kapitel om olika omfattningar av problematisk skolfrånvaro.

I den mån vi diskuterar elevers frånvaro, så handlar det alldeles för ofta om så kallade hemmasittare. Med det menas total eller näst intill total frånvaro. Det finns många typer av skolfrånvaro, läs ett tidigare inlägg om olika typer av skolfrånvaro.

Problematisk skolfrånvaro, mer än hemmasittare

Fler och fler talar om problematisk skolfrånvaro. Det är bra! Men då är det viktigt att förstå att den blir problematisk långt innan den är total! Så många fler elever drabbas än de så kallade hemmasittarna och frånvaron är problematisk långt tidigare!

Många skolor arbetar med frånvaro

När vi stöttar och pratar med skolor och huvudmän ser vi att många gjort stora framsteg senaste åren. Fler och fler skolor och huvudmän arbetar bättre och bättre med skolfrånvaro. Men i avsaknad av nationella riktlinjer så får alla uppfinna sina nivåer och benämningar. Eftersom vi inte har löpande nationell uppföljning av skolfrånvaro i Sverige. Vi behöver nationell statistik! Nu!

De nivåer och de benämningar som Skolverket sätter upp kommer att bli de naturliga i hela landet. Då blir data jämförbar och likvärdig på sikt. Hittills har skolmyndigheterna tyvärr bara undersökt i huvudsak två kategorier, ströfrånvaro och långvarig (total) skolfrånvaro (Rapport fr Skolinspektionen 2016). Det håller inte. Skolverket har just genomfört en undersökning av skolfrånvaro i Sverige och då har de valt mycket bättre nivåer. Det finns mycket att göra åt kvaliteten på närvarodatan ute i landet. Både vad gäller handhavande och systemstödet! Men det kan inte stoppa oss från att börja resan. För våra älskade ungars skull, ja för allas skull.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *