Unga saknar vuxna att tala med enligt Mentor på SvD Brännpunkt

Mentors generalsekreterare Karin Jordås skriver på Svenska Dagbladet Brännpunkt att unga saknar vuxna att tala med. Mentor är en ideell organisation som arbetar för att förebygga våld och drog- användning bland ungdomar, de ger bl.a. en extra vuxen, en mentor, att tala med. Mentor har låtit göra en undersökning (men den

Läs mer

Nya skollagen, elevvård och skolhälsovård försvinner, ersätts av elevhälsa.

I nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 försvinner elevvård och skolhälsovård ur skolförfattningarna.
I regeringens proposition om ny skollag tar de upp att ”dagens grundskoleförordning (1994:1194) anger att det för behandling av elevvårdsfrågor ska finnas en elevvårdskonferens för rektorns arbetsområde. Där ska som ledamöter ingå rektorn, företrädare

Läs mer

Utagerande pojke, som om killen inte försökte varna dig….

Ibland blir det bara tomt i Prestationsprinsens hjärna. Eller totalt fullt. Det är svårt att beskriva. Men det tar liksom bara stopp och slut.
Det är väldigt frustrerande. Normalt fungerar Prestationsprinsens hjärna bättre än de flesta. Han är snabb, associerar lätt, kommer ihåg, har inlevelseförmåga, kan uttrycka sig. Han har

Läs mer

Tony Attwood, Carol Gray och aspie-kriterierna, att tänka positivt!

Ni har alla hört det där med att se glaset halvtomt eller halvfullt. Att se optimistiskt eller pessimistiskt på tillvaron. Att se möjligheter och fördelar eller problem och hinder…
Så kan det var med funktionsnedsättningar också. Varför heter det egentligen nedsättningar? Nedsättningar betyder att något är nedsatt. Men är det

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – vem tar hand om dem?

Socialstyrelsen släppte i dag en rapport med denna titel som bygger på den nationella tillsyn som gjordes under 2008–2009 av den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och den icke specialiserade vården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (pressmeddelandet). Det vill säga vårdcentraler, BVC, ungdomsmottagningar samt skolhälsovård. Dessa vårdgivare fick besvara

Läs mer

En prestationsprins, en hemmasittare, föräldrar som gör allt de kan och förmår

Drottningen sitter med en kopp te och funderar. Nu har Prestationsprinsen varit hemma i över en månad. Hemmasittare. Hon trodde på en reaktion, att det äntligen skulle hända något. Men det är lugnare nu än någonsin. Tyst, helt tyst från skolan…
Efter ett antal kaosartade situationer liknande Om förståelse och koncentrationssvårigheter och Apropå

Läs mer