Skolfrånvaro och hemmasittare är ett problem. Men långt ifrån alla mår dåligt

Problematisk skolfrånvaro är ett problem!

Skolfrånvaro och att elever blir så kallade hemmasittare är ett problem!

Vi måste våga säga ordet problem. Att vi inte vet hur många elever som har en problematisk skolfrånvaro och hur många som är hemmasittare är ett problem. Att det verkar vara närmare en hel årskull är minst sagt ett problem! 70 000 elever i åk 4 till åk 9 har en skolfrånvaro över 10 % (motsvarar mer än en halvdag/vecka) av dem har knappt
20 000 20 % frånvaro (motsvarar mer än en dag/vecka!) enligt rapporten Skolans tomma stolar. Det är ett problem långt innan frånvaron är total, eleven blivit hemmasittande eller så kallad hemmasittare. Det finns olika grader av problematisk skolfrånvaro och vi ska förstås reagera långt innan den är total, vilket dessa siffror så tydligt och sorgligt visar.

Nej tyvärr! Främja närvaro räcker inte för att bryta skolfrånvaro

Jovisst - en god lärmiljö ökar förutsättningarna för att elever ska förmå genomföra sin skolgång, få sin rätt till utbildning och inte drabbas av skolfrånvaro. Det minskar inte bara skolfrånvaron utan ökar till exempel måluppfyllelse, studieresultat och psykisk hälsan bland vår ungar. Toppen! Men det är inte lösningen på PROBLEMET med så kallade hemmasittare och elever med problematisk skolfrånvaro.

En inkluderande lärmiljö löser inte problematisk skolfrånvaro

Ett främjande arbete räcker inte. För det handlar om att bryta skolfrånvaron och det är ett arbete i sig. Ingen unge kommer att rusa till skolan igen för att vi säger att nu har vi en inkluderande lärmiljö! Det är en hygienfaktor som främjar närvaro och är en förutsättning för att en elev som varit borta mycket och länge ska kunna komma tillbaka. Men det är hårt arbete med den komplexa problemsituationen som orsakat det tappade förtroendet för skolan och/eller vuxenvärlden som löser skolfrånvaron.

Skolfrånvaro och att elever blir så kallade hemmasittare är ett problem! Vi vågar säga och arbeta med detta! Det är vi bäst på. Främja närvaro med tillgänglig lärmiljö kan många, men några riktigt bra vi gärna arbetar med är Elevhälsokonsulterna och Helena Wallberg. Att bryta frånvaro är svårare! Kom på våra kurser för yrkesverksamma, föräldrakvällar eller konferens för huvudmän om du verkligen vill ta itu med det svåra och hårda arbetet med problematisk skolfrånvaro. Eller anlita oss för att hjälpa till i ert arbete med frånvaron.

Kan vi alla enas om att ibland måste saker nämnas vid dess rätta namn, som till exempel problematisk skolfrånvaro? För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

 

Aggie

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *